Αύξηση της παραγωγικότητας και του χρόνου παράδοσης

Ο συγκεκριμένος στόχος εξασφαλίζεται με την βελτιστοποίηση καθενός απο τα ενδιάμεσα στάδια μιας παράδοσης. Γρηγορότερη εύρεση του αντικειμένου  φορώντας ειδικό εξοπλισμό (Augmented Reality Smart Glasses) και με τη χρήση λογισμικού μέσω του οποίου παρέχονται από το κεντρικό σύστημα οπτικές οδηγίες για τον προσδιορισμό της θέσης του αντικειμένου.

augmented-reality-in-logistics
Jak-Augmented-Reality-rozwiązuje-problemy-branży-logistycznej

Αποδοτικότερη δρομολόγηση του διανομέα

Το σύστημα ενημερώνεται για νέες εντολές παράδοσης ή παραλαβής και επιλέγει βασιζόμενη σε τεχνολογίες μηχανικής μάθησης (Machine Learning) τον καταλληλότερο διανομέα, επαναπροσδιορίζοντας ταυτόχρονα και την γρηγορότερη διαδρομή.

Σύνδεση με συστήματα ERP

Λαμβάνοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και μέσω ενσωματωμένων ελέγχων η ανάθεση των παραδόσεων θα γίνεται με τις βέλτιστες συνθήκες και με τον απαραίτητο προγραμματισμό εργασιών.

Thinking_Outside_Box_Future_AR_Driven_Warehouses--1280x720