Πιλοτική εγκατάσταση και προετοιμασία για εμπορική διάθεση

Η εκτενής μελέτη αγοράς που ολοκληρώθηκε επιβεβαιώνει τις σημαντικές προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης του έργου. Όπως παρουσιάστηκε και στην εμπορική έκθεση “ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTIC METROPOLITAN EXPO”, η λύση μας προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον από δυνητικούς πελάτες, γεγονός που καταδεικνύει την ετοιμότητά της για ευρεία εμπορική διάθεση.

Η καινοτόμα λύση μας εφαρμόστηκε με επιτυχία σε δύο επιλεγμένους οργανισμούς, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητά της σε πραγματικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια των πιλοτικών εγκαταστάσεων, συλλέχθηκαν πολύτιμα σχόλια και παρατηρήσεις από τους χρήστες, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση της λύσης μας.

Πελάτες